Σεμινάριο “Οργάνωση και Διοίκηση Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

Το Σεμινάριο είχε θέμα την Οργάνωση και Διοίκηση Ακαδημιών Ποδοσφαίρου και διεξήχθη ως ανταπόκριση της ΚΕΔΑ στην πρόταση του τομέα ποδοσφαίρου του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού.